UETS-2017

Sempozyum Özet Bildiri Kitabı (Güncellendi)

Sempozyum Tam Metin Bildiri Kitabı

Değerli Bilim İnsanları ve Öğretmenler,

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve MEB işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu 28 Ekim 2017’de yapılan değerlendirme oturumu ile tamamlanmıştır.

Sempozyumumuzda toplam 113 bildiri sunulmuş, 1 panel, 2 konferans, 2 çalıştay gerçekleştirilmiş, toplamda bildirilerde ortak yazar olarak ismi geçenlerle birlikte 240 bilim insanı ve öğretmenin katılım ve katkısı olmuştur.

Sempozyumumuza ilişkin gelişmeler Web sitemiz üzerinden duyurulmaya devam edecektir.

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu’na değerli araştırmaları ile katkı sağlayan tüm bilim insanlarına ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına,

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.