Sempozyum Özet Kitabı

Sempozyumumuzda sunulan bildilerin yer alacağı özet kitabımız ISBN numarası tedariğinde yaşanan gecikme nedeniyle hala yayınlanamamıştır. Söz konusu sorun çözülerek kitabımız Aralık ayı içerisinde yayınlanacaktır.

Tam metin bildiri basımına yönelik olarak;

uets@cumhuriyet.edu.tr

arifbakla@yahoo.com

hakandemiroz@gmail.com

adresleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Yaşanan gecikmeden ötürü tüm katılımcılarımızdan özür dileriz.

Çalıştay Hakkında Bilgilendirme

Sempozyumumuzun 2. günü gerçekleştirilecek olan olan “Matematik öğretimi için e-içerik geliştirme uygulamaları” çalıştayında yapılacak uygulamalar katılımcıların şahsi bilgisayarları ile gelmelerini gerektirmektedir.

Sempozyuma Kimler Katılabilir?

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu’na eğitim teknolojileri üzerine çalışmalar  yürüten, eğitim teknolojilerindeki gelişmeleri takip eden, eğitim teknolojileri alanında kendini geliştirmek isteyen tüm

  • Akademisyenler,
  • Öğretmenler,
  • Yüksek Lisans Öğrencileri,
  • Doktora Öğrencileri

Katılabilir. Katılımlar sözlü bildiri ile katılım ve dinleyici olarak katılım şeklinde kabul edilmektedir. Katılım ücretlerine ilişkin bilgilere “Sempozyum Hakkında” menüsünden ulaşabilirsiniz.