Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Sempozyuma bir veya iki sözlü bildiri ile katılabilirsiniz. Bildiri sunumları Türkçe ve İngilizce olarak yapılabilir. Sempozyuma katılmak için bildiri özetlerinizi 15 Mayıs – 31 Ağustos tarihleri arasında çevirim içi kayıt sistemini kullanarak gönderebilirsiniz. Özet gönderim sürecinde katılımcıların şu hususlara dikkat etmeleri önemle rica olunur:

  • Bir kişi sempozyuma en fazla 2 bildiri ile katılabilir.
  • Bildiri özetini yazarken, çalışmanız sonlanmamışsa giriş ve yöntem kısmını açıkça yazıp veri analizinin yapıldığını belirtmeniz yeterlidir.
  • Özet gönderimi için son tarih 31 Ağustos 2017’dir 10 Ekim 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Bildiri özetinizi göndermeden önce konu başlıklarını gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.
  • Türkçe olarak sunulması planlanan bildirilerin özetleri hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
  • Bildiri özetleri 250-300 sözcük uzunluğunda olmalı ve 3-5 anahtar sözcük içermelidir.

Gerek sempozyum ile ilgili tüm sorularınız gerekse özet gönderme ilgili sorularınız için uets@cumhuriyet.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.