Onur ve Danışma Kurulları

ONUR KURULU
Dr. İsmet YILMAZ – Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Alim YILDIZ – Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Bilal TIRNAKÇI  – MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Asaf VAROL (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Deniz DERYAKULU (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Eralp ALTUN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Feza ORHAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan KARAL (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Salih UŞUN ( Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Soner YILDIRIM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Selçuk KARAMAN (Atatürk Üniversitesi)
Eyyup TANYILDIZ  (MEB İdari ve Mali İşler Daire Başkanı)
Muhammed Sadık ARSLAN  (MEB İletişim Daire Başkanı)