Tam Metin Bildirilerin Yayınlanması

  1. Sempozyumda sunulan bildiler hakem incelemesinden geçirildikten sonra tam metin olarak bildiri kitabında basılacaktır. Bildiri kitabında yer alacak yayınların 5000 sözcüğü geçmemesi (kaynakça dahil) gerekmektedir.
  2. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisinde sempozyuma özel bir sayı çıkarılarak hakem sürecinden geçirilen makalelerin yayınlanması sağlanacaktır. Dergiye gönderilecek makalelerde dergi yazım kurallarına uygunluk dikkate alınacaktır.