Davetli Konuşmacılar

Bireysel Farklılıklar Çerçevesinde BİT Kullanımı

Öğrenme, doğal bir süreç olduğu kadar sistematik süreçlerle müdahaleye açık ve yönlendirilebilen bir yaşantıdır. Bu süreci yönetebilmek için işe koştuğumuz kaynaklardan birisi de Bilgisayar teknolojileridir.

Sürekli değişen teknolojiler, oldukça farklılık gösteren bireylerle sınırlı ve planlı bir öğretim ortamlarında anlamlı öğrenmeler oluşturmak amacı ile bir araya getirilmeye çalışılmakta, çoğunlukla da bu yük öğretmenlerin omuzlarına yüklenmektedir. Şüphesiz, bireysel farklılıklara göre eğitim tamlarının düzenlenmesi önemlidir ancak bunun nasıl olması gerektiği konusunda pek bir görüş birliği olduğundan söz etmek zordur. Bu konuyu ele alan modellerden birisi olan Evrensel Tasarım Modeli, bireysel farklılıkların sınıf içerisinde bilgisayar teknolojileriyle nasıl kullanılması gerektiğini bazı ilkelere göre düzenlemiştir. Bu sunuda, öğrenme sürecinin bireysel farklılıkları ele alarak nasıl tasarlanabileceği konusunda sinirbilim bulgularından yola çıkarak ortaya konulan bir model olan Evrensel Tasarım Modeli ve ilgili teknolojilerin nasıl işe koşulduğu örneklerle ve bazı araştırma bulguları ile tartışılarak aktarılacaktır.

 

Arif Altun, Prof Dr

Halen Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Dr. Altun, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü görevini de yürütmektedir. Doktora eğitimini 1999 yılında Cincinnati Üniversitesi’nde Eğitim Teknolojileri alanında tamamlayan Dr. Altun, 2011 yılında YÖK bursu ile Wisconsin üniversitesi Psikoloji bölümünde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihin, Beyin ve Eğitim Bölümünde Fulbright bursu ile ziyaretçi öğretim elemanı olarak bulunmuştur. Çalışmaları, bilişsel özelliklerin bilgisayar ortamında öğrenme için modellenmesi ve bireysel farklılıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hacettepe üniversitesi bünyesinde Ontolab üzerinden çalışmalara erişilebilir.